Våre Hosting tjenester:

Vi tilbyr egen hosting av våre nettsteder for våre utviklingspakker og utviklingsoppdrag. Alt av hosting er på Amazon i Irland. Kostnaden for vår hosting er et månedlig abonnement og inkluderer både produksjons- og testmiljø.


Årsaken til at vi har dette, er å sikre at vi har kontrollerte prosesser for kodeendringer, og fullt kontrollerbare og isolerte miljøer mellom utvikling og produksjon. (Dette må derfor bestilles før en utvikling kan starte.)

Alle serverne våre bruker HTTPS og kryptering for e-postene våre. Vi bruker også sikkerhetsfunksjoner fra AWS for å sikre våre backends og tilgang til serverne våre. Videre bruker vi Cloudflare for våre nettverkstjenester som gir mange avanserte funksjoner og fordeler som forbedret sikkerhet og forbedret ytelse.

Vi tar automatiske sikkerhetskopier ved å bruke AWS-funksjoner, men også andre sikkerhetskopier etter behov før større endringer. Vi kan derfor gjenopprette både våre servere eller applikasjoner som kjøres på alle våre servere.

Vi følger kravene som er skissert i ISO 27001 for informasjonssikkerhet og prosesser for GDPR-forskriftene. Det er for å sikre at sikkerhet alltid er en standard del av vår infrastruktur, så vel som en standard del av alle våre utviklingsprosjekter.

Vår visjon og arkitekturprinsipper.

VISJON:

Vår visjon er å sikre at vi er her på lang sikt for å samarbeide med våre kunder, og fortsette å investere i selskapet vårt, og derved øke verdien av våre tjenester til alle våre kunder. Vi fokuserer på å sikre innebygd samsvar for alle våre utviklingsprosesser, og at kundene våre har tilgang og eierskap til sin egen kode. Våre prosesser er sikkerhetsdrevne, for å sikre at kontrollen av kundedataene ikke vil være i fare noen steder i prosessene.

ARKITEKT MÅLBILDER:

Websystems vil ikke være det billigste IT-selskapet, men absolutt et rimelig IT-selskap. Vi har derfor automatisert mye og vil fortsette å gjøre det, mens vi alltid fokuserer på å bruke den beste kostnadseffektive teknologien for prosessene våre, og kundenes utvikling. Mens vi gjør det, lager vi alltid et teknisk veikart, slik at vi kan oppgradere oss selv eller våre kunder til neste nivå der dette er nødvendig.

MIGRERINGER UTEN LEVERANDØRAVHENGIGHET:

Vår tilnærming til vår kundeutvikling er å løfte kundene ut til skyen fra bunnen av, eller fra deres  eldre systemer. Vi gjør dette ved å bruke våre standardiserte virtuelle servere på AWS, men om nødvendig kan vi også bruke containere, slik at infrastrukturen senere kan flyttes til en annen Cloud-plattform. For de fleste kunder vil dette ikke være nødvendig, da servere også kan reproduseres, hvis, og når det er nødvendig. For å tillate containeriseringstesting på flere skyplattformer, vil dette kunne innebære betydelige kostnader for utviklingsprosjektene, og vil bare være en ren overkill, dersom det faktisk ikke er nødvendig.

MINIMALISERING AV DIGITAL GJELD:

I dag er det mulig å oppnå mye smidighet bare ved å bruke standard Open Source-applikasjoner, så lenge koden i Open Source ikke er endret. Det betyr at disse applikasjoenen alltid kan oppgraderes til siste versjoner, noe som er essensielt for å få siste funksjonalitet og de siste sikkerhetsoppdateringer. For å unngå kodeendringer, fokuserer vi på å bruke API-portaler eller forskjellige integrasjonsplattformer, slik at det kan gjøres rask utvikling ved bruk av mikrotjenester mellom frontend og backend, uten å måtte utføre direkte utvikling med kun skykomponenter i skyen.)

RESSURSFORVALTNING:

Med tilgang til globalt tilkoblede og dyktige utviklere, der vi krever at disse utviklerne bruker våre NDA-er og våre standard utviklingsprosesser og verktøy, sørger vi for at ingen av disse utviklerne har tilgang til produksjonsmiljøene, og at de bare bruker ‘dummy’ testdata under utviklingen.

I løpet av utviklingsprosessene kan vi spore hver eneste time de bruker, og progresjonsnivået for milepælene i prosjektene ved å bruke prosjekt milepæler inne i utviklingsprosessene våre. Våre prosjektledere som jobber i våre Websystems backends, har fullstendig kontroll over disse utviklerne, og sikrer kontinuerlig kommunikasjon og sporbarhet av prosjektene, mellom utviklerne i teamene og kundenes egne prosjektgrupper.

UTKONTRAKTERING:

Dette har vært en synkende trend de siste årene, ettersom det har vist seg å være vanskelig å administrere utviklere og sikre kundenes data under utvikling og produksjon. Prosessene våre er testet og bevist for å redusere disse utfordringene, ved å sikre at all kontroll over outsourcet utvikling både er transparent og fullt ut samsvarende. Det gjør oss til et veldig kostnadseffektivt alternativ for de kundene som enten mangler ferdigheter, eller som ikke har råd til å ha egne utviklingsressurser lokalt til stede.

INNLEIE FOR EKSTERN UTVIKLING:

Vi kan også i noen tilfeller tilby eksternt lokaliserte utviklere til våre kunder, der vi har testet og sjekket deres utviklingsmuligheter før vi presenterer dem for kundene. I disse tilfellene administrerer vi bare HR og faktureringsbiter av ressursene, og kundene må integrere disse utviklerne i sine egne prosesser og i sine egne prosjekter, da de ikke vil jobbe i våre egne prosesser.

(Hvis dere ønsker det, kan vi også tilby fullstendig prosjektstyring av all deres egenutvikling, men da vil det være obligatorisk å bruke våre utviklings- og produksjonsprosesser, som en del av resultatet. Dette kan være en god måte å restarte gamle interne prosjekter som tidligere har stoppet opp, uansett årsak.)