Når utviklingen står stille og konkurrentene drar ifra…

Vi gir dere alt dere trenger for en smidig oppstart, fornyelse av bedriften eller til og med utvikling av løsninger som stresser konkurrentene deres!

For at dere skal komme hurtig i gang med å få gjennomført endringer som kan gi dere konkurransefortrinn har vi prosjektbaserte utviklingsprosesser hvor dere kan utvikle egne og unike løsninger med forutsigbare kostnader og tidsrammer!

Vi utvikler sikre løsninger basert på “Privacy by Design” -prinsipper. Vi har et bredt spekter av dyktige utviklere tilgjengelig for nettutviklingsprosjekter. Alle utviklere har vært gjennom screening og testing fra oss, og kan bare gjøre sin utvikling i våre kontrollerte miljøer uten tilgang til kundedata eller til noen produksjonsmiljøer. Dette fordi vi har segmenterte områder for utviklere, før vi selv skyver koden til våre egne TEST- og PROD-miljøer, som også inkluderer full kontroll over all kildekode og alle data.

Vi har også strenge NDA og forskrifter signert av våre utviklere som sikrer at koden aldri skal forlate våre kontrollerte miljøer. Før du går til PROD med noe av utviklingen din, må du også gjennomgå de obligatoriske akseptansetestene våre, før du går LIVE og før vi overfører koden til deg, og før den endelige rapporten “Lessons learned” endelig blir overlevert til deg. Men dette er ikke alt, vi inkluderer også alltid våre egne anbefalte innstillinger for GDPR og ISO 27001 for alle våre utviklinger, for å sikre at de overholder “Article 25 – Data protection by design and by default.” for overholdelse av GDPR.

Med inkludering av våre sikkerhetstiltak og personvernprosesser, kan du derfor føle deg sikker på at overholdelsesnivået ditt vil være optimalt helt fra starten av utviklingsprosjektene dine.


Sjekk vår andre Salgsportal for en oversikt flere Utviklingstjenester her:

Les detaljene om våre forskjellige Utviklings produkter og tjenester her.


01 – Presentasjons Rådgiver (CX/UX) [VALGFRITT dersom dere allerede har bra nok funksjonell kravspesifikasjon.]
02 – Teknisk Rådgiver [VALGFRITT dersom dere allerede har bra nok teknisk kravspesifikasjon]


03 – Løsnings Arkitekt
04 – Innhenting av utvikleres individuelle løsningsforslag.
05 – Prosjektstyring av hele utviklingsoppdraget.


06a – Vanlig Web-design og Web-utvikling
06b – Ekspert Utviklere [VALGFRITT dersom det bare brukes en vanlig utvikler.]
06c – APP utvikling for Mobiler [VALGFRITT dersom det bare brukes en vanlig utvikler.]
07  –  Forberedelser og gjennomføring av overlevering til Drift.


CUSTOM-00: Utviklingshosting for PROD + TEST. [15% årlig av totale utviklingskostnader.]
CUSTOM-10: Vedlikeholds og Support avtale. [15% årlig av totale utviklingskostnader. Inkluderer SLA.]


Kan vi også tilby Utviklere til deres egne prosjekter?
Jo det kan vi også, men vær vennlig å les nedenstående beskrivelser før dere kontakter salg hos oss.


OUTSOURCING:
Dette har vært en synkende trend de siste årene, ettersom det har vist seg å være vanskelig å administrere utviklere og sikre kundenes data bra nok under utvikling og produksjon. Våre prosesser er testet og reduserer disse utfordringene betydelig, ved å sikre at all kontroll over outsourcet utvikling både er isolert, transparent og fullt ut i samsvar med ISO 27001. Det gjør oss til et veldig kostnadseffektivt alternativ for de kundene som enten selv mangler disse løsningene, eller som ikke har råd til å ha egne utviklingsressurser lokalt ansatt.


REMOTE INSOURCING:
Vi kan også i noen tilfeller tilby eksternt lokaliserte utviklere til våre kunder, der vi har testet og sjekket deres utviklingsmuligheter før vi presenterer dem for kundene. I disse tilfellene administrerer vi bare HR og faktureringsbiter av ressursene, og kundene må integrere disse utviklerne i sine egne prosesser og i sine egne prosjekter, siden de da ikke vil jobbe i våre egne prosesser. (Hvis dere ønsker det, kan vi også tilby fullstendig prosjektstyring av all egenutvikling, men da vil det være obligatorisk å bruke våre utviklings- og produksjonsprosesser, som en del av resultatet. Dette kan være en god måte å gjenstarte gamle interne prosjekter som tidligere har stoppet opp, uavhengig av årsak.)

Dette er interessant – Ta meg videre til bestilling av tjenesten!

eller

← Tilbake til forrige side