Våre Support/SLA og Vedlikeholds avtaler:

For kunder som har kjøpt en utviklingsløsning fra oss, tilbyr vi også denne vedlikeholds- og supportavtalen til 15% av utviklingskostnaden.

Dette inkluderer Produksjon og testmiljø for den utviklede løsningen, der kundene får prioritert støtte i henhold til vår SLA – servicenivåavtale (som inkluderer 4 timer funksjonell support pr.uke), og hvor vi vedlikeholder infrastruktur og sikkerhetsoppdateringer for disse miljøene.

De 15% deles inn i et abonnement som betales hver måned. (Dette må bestilles før noen utvikling kan gå inn i produksjon.)